สุขภาพ

สานพลังพัฒนาระบบ สอน. บัดดี้ จัดเก็บข้อมูลสุขภาพประชาชน

กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มูลนิธิพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาระบบ “สอน. บัดดี้” แพลตฟอร์มจัดเก็บข้อมูลการให้บริการสุขภาพประชาชนเชิงรุก รพ.วารินชำราบ จ. อุบลราชธานี มีแนวคิดจากแพลตฟอร์มหมอพร้อม

สุขภาพ

ที่ใช้ในช่วงโควิด19 ภายใต้โครงการพัฒนาเครื่องมือด้านสารสนเทศเพื่อการขับเคลื่อนงานด้านสุขภาพสำหรับสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี นพ.โสภณ เมฆธน ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า การลงพื้นที่ติดตามในครั้งนี้ เป็นการทดสอบระบบร่วมกับผู้ปฏิบัติงาน ว่าสามารถใช้ระบบกับงาน มีความคล่องตัว และสะดวกกับงานที่ทำอยู่หรือไม่ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ต่อยอด ตลอดจนแก้ไขปรับปรุงหากเกิดปัญหา พัฒนาระบบให้มีประสิทธิภาพต่อไป

ติดตามข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจได้ที่นี่ : ระวัง! 7 อาหารยิ่งกินมาก อาจทำให้เกิดริ้วรอยได้ง่าย